Eerherstel voor Tula, de Curaçaose vrijheidsstrijder: Nederland biedt formele excuses aan

Eerherstel voor Tula, de Curaçaose vrijheidsstrijder: Nederland biedt formele excuses aan

In Willemstad op Curaçao heeft de ceremonie ter ere van de eerherstel van de Curaçaose slavenleider Tula met een dag vertraging plaatsgevonden. Tula leidde in 1795 een opstand van tot slaaf gemaakten tegen het Nederlandse koloniale bewind.

Tijdens de ceremonie bood demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen namens Nederland excuses aan en vroeg vergiffenis voor de vertraagde rehabilitatie. Ze prees Tula als een moedige man die opkwam voor zijn vrijheid en die van velen op Curaçao. Tula werd geëerd als een historische held wiens strijd als rechtvaardig werd beschouwd.

Van Huffelen erkende de bewuste pogingen van Nederland om de geschiedenis van de voorouders van Curaçao te wissen, wat ze met schaamte en spijt benoemde. Ze stelde dat ze naar Curaçao was gekomen om namens de Nederlandse regering de geschiedenis onder ogen te zien.

In haar toespraak benadrukte de staatssecretaris ook de gruwelijke marteling van Tula, waarbij al zijn botten werden gebroken, zijn gezicht werd verbrand en hij uiteindelijk werd onthoofd. Ze veroordeelde deze wreedheden als een misdaad gepleegd door vertegenwoordigers van de Nederlandse staat.

Koning Willem-Alexander schreef een brief aan de bevolking van Curaçao, voorgelezen door gouverneur Lucille George-Wout tijdens de ceremonie. De koning prees Tula vanwege zijn moed, leiderschap en verzet tegen mensonterende uitbuiting. Hij herinnerde aan zijn recente bezoek aan de voormalige plantage waar de slavenopstand begon en sprak van eerherstel voor een groot man die weigerde te buigen en te zwijgen.

Tula werd decennialang door Nederlandse gezagsdragers afgebeeld als een crimineel, maar in de jaren 80 begon een groeiend aantal mensen op Curaçao te pleiten voor erkenning van Tula als vrijheidsstrijder. In 2010 erkende de eilandregering Tula officieel als zodanig.

De geplande rehabilitatie van Tula volgt op de excuses voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden, eerst door demissionair premier Rutte in december vorig jaar en later door koning Willem-Alexander op 1 juli dit jaar.

Premier Gilmar Pisas van Curaçao noemde de rehabilitatie een voorwaarde voor het genezingsproces en de materiële en immateriële reparatie die moet plaatsvinden. Hij benadrukte dat door Tula eeuwenlang als een schurk te portretteren, de bevolking nooit de kans heeft gehad om te reflecteren op de strijd die Tula heeft gevoerd voor vrijheid en gelijkheid.