Nederland reserveert €100 miljoen voor stimulering van batterijopslag

Nederland reserveert €100 miljoen voor stimulering van batterijopslag

De Nederlandse regering heeft onlangs aangekondigd €100 miljoen aan subsidies vrij te maken voor de ontwikkeling en integratie van batterijopslag in zonne-energieprojecten. Deze projecten beslaan ongeveer 160-330 MW en zijn gericht op 2025. Deze stap wordt genomen als reactie op de opkomende uitdagingen met betrekking tot netbeperkingen en de integratie van hernieuwbare energie in het land.

Deze aankondiging wordt gezien als een van de laatste en belangrijkste acties van de vertrekkende regering. De aftredende minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, maakte de aankondiging als onderdeel van het “Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025” van de nationale regering vorige week.

De recente toewijzing van subsidies maakt deel uit van een groter pakket van €416 miljoen dat vorig jaar werd aangekondigd voor PV-projecten met batterij-energieopslagsystemen (BESS) die vanaf volgend jaar voor een periode van tien jaar van start gaan. De regeling opent op 1 januari 2025.

Daarnaast heeft de regering voor het jaar 2026 ook €200 miljoen gereserveerd, waardoor de inzet van de fondsen in de eerste twee jaar maar liefst zeven keer meer is dan oorspronkelijk gepland.

Volgens mediaberichten biedt de regeling voor elke kWh energie die tijdens piekuren op de elektriciteitsmarkt wordt vrijgegeven, wanneer er meestal een tekort aan hernieuwbare energieopwekking is, stimulansen met een initiële schatting van €0,14-29 per kWh aan ontladen energie.

De regeling is technologie- en groottonafhankelijk en omvat BESS-systemen die gekoppeld zijn aan zowel dakgebonden zonne-PV-installaties als grootschalige faciliteiten van verschillende groottes. In Nederland suggereert een recente schatting dat meer dan een kwart van alle daken in het land is uitgerust met zonnepanelen. Het cumulatieve zonne-energievermogen van het land zou dit jaar de 20 GW hebben overschreden.