Speciaal miskraamverlof voor vrouwen in de technologiesector

Speciaal miskraamverlof voor vrouwen in de technologiesector

Voor het eerst krijgen vrouwen met een miskraam twee dagen vrij. Het in de technologiesector bereikte akkoord zou over enkele weken van toepassing moeten worden.

Het aantal miskramen, natuurlijke zwangerschapsafbrekingen waarbij de foetus nog niet levensvatbaar is, is moeilijk te kwantificeren. Volgens het medische tijdschrift The Lancet zou het gaan om 15% van de zwangerschappen. Momenteel heeft alleen Nieuw-Zeeland de benarde situatie van de betrokken vrouwen aangepakt door een speciaal verlof van drie dagen voor te stellen. In Frankrijk is zojuist een mijlpaal bereikt: de federatie die de beroepen engineering, digital, consulting, event management en professional training (Syntec) groepeert, een zeer grote groep met 952.000 werknemers, heeft zojuist twee dagen betaald verlof ingevoerd voor vrouwen die op natuurlijke wijze hun baby verliezen vóór de 22e week van de zwangerschap.

Dit verlof is niet alleen voorbehouden aan de betrokken vrouwen, aangezien ook de echtgenoot van de moeder of de persoon die met haar verbonden is door een burgerlijk solidariteitspact of in een echtelijke relatie met haar leeft, kan profiteren van dit verlof van twee dagen, dat een buitengewoon verlof is dat niet in mindering kan worden gebracht op het verlof en geen salarisvermindering met zich brengt. De enige voorwaarde is dat de echtgenoot ook werkt voor een bedrijf dat onder de overeenkomst valt.

“Als je in deze sector werkt, zullen we voor je zorgen.
Het akkoord tussen werkgevers en vakbonden is in december ondertekend. Volgens Hubert Giraud van Syntec ligt de bal nu bij het Ministerie van Arbeid, “onder de hoede van de administratie”. Hubert Giraud denkt dat het groene licht tegen maart kan worden verkregen.

Syntec is verheugd de eerste professionele branche te zijn die zich met dit onderwerp bezighoudt. Een sector waar vrouwen ontbreken. Zij vormen slechts 34% van de totale beroepsbevolking. “Dat is helemaal niet goed”, zegt Hubert Giraud, die een sterk signaal wil afgeven aan vrouwen: “Als je in deze sector werkt, zorgen wij voor je. Andere onderwerpen zouden kunnen volgen, over ouderschap, mantelzorgers, seksueel geweld op het werk. Het akkoord over miskramen is slechts de eerste steen van een ambitieuzer beleid dat erop gericht is meer vrouwen aan te trekken voor deze zeer mannelijke beroepen.