Weekly News

Gadgets voor de visionair

mrt 29, 2019

Als visionair loop je op het gebied van technische snufjes natuurlijk altijd voor. Deze gadgets zullen daarbij zeker helpen.

Smart homes: gemak dient de mens

jan 11, 2019

Smart home ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Niet alleen de technologie, maar ook de onderliggende algoritmes worden steeds slimmer. Het is daarom dan ook van groot belang je goed te laten adviseren, anders zie je door de bomen het bos niet meer.

Kunstlicht heeft invloed op werkprestatie

jan 11, 2019

Een stukje biologie om te beginnen. In bijna alle organismen op aarde heeft zich een biologische klok ontwikkeld. En dat heeft alles te maken met voorspelbare veranderingen gedurende elke 24 uur. Met Human Centric Lighting kan hierop ingespeeld worden om de productiviteit te verhogen.