European Media Partner

Wat laat jij na?

Je hoort steeds vaker dat mensen niet alleen hun nabestaanden, maar ook een goed doel benoemen tot erfgenaam in een testament. Een mooi gebaar om er voor te zorgen dat er na je overlijden anderen gesteund of geholpen kunnen worden. De meeste goede doelen zijn dan ook zeker gebaat bij een financiële ondersteuning om hen te helpen hun doelen te bewerkstelligen. Je laat bij je overlijden echter meer achter dan alleen je bankrekening of een goed gevulde oude sok. Het is dus belangrijk dat de uitvoering op de juiste manier gedaan wordt.

Testamentair executeur

Om ervoor te zorgen dat het goede doel daadwerkelijk toegewezen krijgt wat er in het testament beschreven staat, kan het slim zijn om een testamentair executeur te benoemen. De testamentair executeur is de persoon die in het testament wordt aangewezen als degene die het nalatenschap van de overledene moet uitvoeren, oftewel degene die zorgt dat de wensen van de overledene nageleefd worden. Dit kan je laten doen door een vriend of familielid, maar ook door een professional zoals een notaris of een veilinghuis. Door zo’n professional in te schakelen voorkom je dat er eventueel gedoe ontstaat binnen de familie.


Veilinghuis als executeur

Steeds vaker wordt een veilinghuis samen met een notaris benoemd tot testamentair executeur. Daardoor wordt ervoor gezorgd je nabestaanden zich nergens druk om hoeven te maken. Het veilinghuis en de notaris zullen dan gezamenlijk het nalatenschap verdelen en waar nodig liquideren om ervoor te zorgen dat iedere erfgenaam zijn of haar deel krijgt. Een gerenommeerd en breed georiënteerd veilinghuis is op de hoogte van de huidige markt en van alle roerende en onroerende zaken. Zij kunnen ervoor zorgen dat alle items uit de nalatenschap op een correcte en discrete manier verkocht kunnen worden, zodat de erfgenamen de uitkering van de gehele of gedeeltelijke erfenis in geld ontvangen. Een goed doel kan zich dan volledig concentreren op haar doelstelling en wordt ondersteund met de financiële bijdrage, zonder dat zij zich bezig moeten houden met de vereffening van de erfenis of de verkoop ervan. Ook de andere erfgenamen worden dan niet opgezadeld met het uitzoeken van de nalatenschap. Door een testamentair executeur vast te leggen weet je dus zeker dat je erfenis op de juiste manier wordt verwerkt, zonder dat de erfgenamen hier werk van hebben.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles