European Media Partner

Vrouwen aan de top

Op 8 maart 2021 is het weer zover. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, staan we op deze dag stil bij de rechten van de vrouw. De verschillen die er momenteel nog steeds zijn ten opzichte van mannen zijn enorm groot. Het komt nog regelmatig voor dat mannen een hoger salaris hebben en fulltime werken. Terwijl vrouwen vaker parttime werken, zorgen voor het huishouden en de kinderen. Ook het salaris dat zij verdienen is vaak lager, wat het lastig maakt voor vrouwen om economisch zelfstandig te zijn, zo is te lezen op de website van Women Inc. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de vrouwen en hun rol in de maatschappij en het belang daarvan. 

New York

De datum 8 maart is gekozen omdat de eerste staking van vrouwen op 8 maart 1908 in New York plaatsvond. Vrouwen in New York stonden toen op tegen de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Negen jaar na de staking kwamen ook de vrouwen in Sint-Petersburg op deze datum in actie voor betere arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. 


Thema

Elk jaar krijgt Internationale Vrouwendag een ander thema. Dit jaar is dat ‘Invloed met Impact’, meldt www.internationale-vrouwendag.nl. Besluiten op bestuurlijk niveau worden nog vaak door mannen gemaakt en de vrouw verdient minder als zij een zelfde positie bekleedt als een man. Er zijn dus een hoop dingen die nog moeten veranderen. Maar het thema van dit jaar moet positiviteit uitstralen. De problemen en verharding in de maatschappij tegengaan door op een positieve manier in te steken op de maatschappelijke problemen die op het bordje van de vrouw liggen is het doel. Daarnaast worden dit jaar ook thema’s aangesneden die specifiek vrouwen betreffen, zoals het doorbreken van het taboe rondom huiselijk geweld en abortus. 


Vrouwelijke ondernemers 

The Next Women publiceert elk jaar een lijst met de honderd meest succesvolle ondernemers. Zonder nummer één, en gebaseerd op zaken als omzet en winst over het afgelopen jaar. De winnaars zijn in vijf categorieën verdeeld: het rolmodel, de changemaker, de groeier, de nieuwkomer en de international. The Next Women is negen jaar geleden begonnen met het idee om vrouwelijke ondernemers en het belang van hun rol zichtbaar te maken en rolmodellen te creëren voor andere ondernemers. De ondernemers zijn vervolgens op basis van hun omzet verdeeld in vijf categorieën. In de diamant categorie met een omzet van meer dan vijftig miljoen is Corinne Vigreux van TomTom te vinden. Anita Veenendaal van KeyKeg, staat met een omzet tussen 25 en 50 miljoen in de platinum categorie. Met haar bedrijf produceert en verkoopt zij recyclebare plastic fusten voor dranken als bier en wijn. En Steffy Roos is in de laatste categorie, Bronze (met een omzet tussen de twee en vijf miljoen), te vinden met haar bedrijf Du Maine Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht. Het complete overzicht vind je op www.thenextwomen.com


Delen

Journalist

Related articles