European Media Partner

Melden bij huiselijk geweld van belang

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt binnen de huiselijke kring, waarbij er altijd sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Er zijn ontzettend veel verschillende vormen van huiselijk geweld, zoals partnergeweld, fysiek geweld, kindermishandeling, emotioneel geweld, bedreiging, seksueel geweld of eergerelateerd geweld. Ook ouderen mishandeling valt onder huiselijk geweld. Bij vermoedens van huiselijk geweld is het belangrijk dat dit wordt gemeld, zodat de onveiligheid kan worden ingeschat bij het desbetreffende gezin: Wat zijn de zorgen en welke hulp moet er worden ingezet?

Corona

“De afgelopen maanden was iedereen veel thuis met kinderen en partners. Het aantal spanningen is daardoor in sommige gevallen toegenomen in de huiselijke situaties, maar er is geen sprake van een toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld”, vertelt Ruya van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. “Bij het vermoeden dat iets niet goed gaat in een gezin dan is het zaak om te bellen naar het advies- en meldpunt van huiselijk geweld. Dit kan eventueel anoniem.”  


Drempel

Het daadwerkelijk bellen over een vermoeden van huiselijk geweld is voor heel veel mensen ontzettend moeilijk, gaat Ruya verder. “Bij een vermoeden kun je niet goed plaatsen wat er aan de hand is en dat zorgt ervoor dat het erg moeilijk kan zijn. Maar het is ontzettend belangrijk dat er op tijd een vermoeden van huiselijk geweld wordt gemeld. Wanneer de instanties op tijd zijn ingeschakeld kan er ook snel de juiste hulp worden ingezet. Iedereen met zorgen kan bellen naar het advies- en meldpunt. Vervolgens wordt bepaald of het geven van een advies voldoende is of dat er een officiële melding van gemaakt moet worden.” De gevolgen van huiselijk geweld zijn voor ieder slachtoffer weer anders, vertelt Ruya. “Bij kinderen zie je over het algemeen dat huiselijk geweld invloed heeft op de emotionele ontwikkeling, maar ook op de fysieke ontwikkeling.”   


Onderzoek   

“In een deel van de gevallen is het nodig om onderzoek te doen. Dan wordt er bij het desbetreffende gezin langsgegaan om de zorgen te bespreken en aan de hand daarvan de juiste hulp aangeboden. Binnen tien weken wordt het onderzoek meestal afgerond en via monitor momenten houdt het advies- en meldpunt huiselijk geweld betrokkenheid bij het gezin. Dit kan gemiddeld zo’n anderhalf jaar duren.”       

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles