European Media Partner

Is ons drinkwater echt schoon?

Kortgezegd ja. In Nederland en zeker ook in Amsterdam is de kwaliteit van het drinkwater goed geregeld. Maar toch zijn er een aantal ontwikkelingen die de kwaliteit van ons drinkwater kunnen beïnvloeden. 

In Nederland zijn er tien drinkwaterbedrijven die aan de kwaliteitseisen voor kraanwater voldoen volgens het Drinkwaternet en het Drinkwaterbesluit. Daarnaast hebben de drinkwaterbedrijven ook nog zelf striktere drempelwaarden om er zeker van te zijn dat zij ruim aan wettelijk normen voldoen, meldt de website Drinkwaterplatform.nl. Het kraanwater in Nederland wordt strenger gecontroleerd dan voedingsmiddelen en daarmee behoort Nederland tot één van de landen waar het kraanwater aan de meeste eisen moet voldoen. 


Virussen en bacteriën

Hebben we dan ook het beste kraanwater? In ieder geval wel als je het vergelijkt met de Verenigde Staten en Engeland. Dit omdat met name ons distributienetwerk (de drinkwaterleidingen) veel beter worden onderhouden. En de leidingen hebben amper lekkages, waardoor water niet kan weglekken. En het voorkomt dat schadelijke stoffen en ziekteverwekkende bacteriën en virussen via deze lekkages in het gezuiverde drinkwater te komen. Doordat de bacteriën en virussen al door de waterzuivering onschadelijk worden gemaakt is het niet nodig om bijvoorbeeld chloor toe te voegen aan het drinkwater. In landen als Spanje en Frankrijk gebeurt dit wel, aldus Drinkwaterplatform.nl. 


Druk

Maar de kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk. Denk aan medicijnresten, industriële chemicaliën, bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen, meststoffen, microplastics, nanodeeltjes drugsafval en antibiotica- resistente bacteriën. Deze stoffen willen we liever niet aantreffen in ons drinkwater, maar dat is soms wel het geval meldt het kennisinstituut voor de drinkwatersector KWR. In de Rijn en de Maas, twee belangrijke bronnen voor ons drinkwater, werden stoffen aangetroffen die daar niet thuishoren. De drinkwaterbedrijven moeten als gevolg  extra zuiveren of inname tijdelijk staken. Zo kom drinkwaterbedrijf Evides in 2016 47 dagen lang geen water uit de Maas innemen. 


Ook hoorden we de afgelopen jaren regelmatig over lood in het water in Amsterdam. Woningen van voor 1960 hadden veelal loden leidingen, waardoor er te veel lood in het drinkwater kon zitten. Te veel lood kan schadelijk zijn voor de gezondheid, zo meldt Waternet. In de afgelopen jaren zijn de buitenleidingen in de stad allemaal vervangen. Wel zijn er nog woningen met loden binnenleidingen. Het vervangen van deze leidingen is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar zelf.


Extra zuivering

Toch is het water in Nederland van hoge kwaliteit en is er geen reden bijvoorbeeld om flessenwater te gaan drinken. Maar door de druk op de waterbronnen moet er extra water gezuiverd worden wat geld kost. Ook het bijbouwen van zuiveringsinstallaties brengt kosten met zich mee. Bovendien wordt het onder de grond steeds drukker door de energietransitie, door onder andere het boren naar geothermie. Hierdoor kan er geen grondwater gewonnen worden voor drinkwater. Het is voor de toekomst van goed drinkwater dus zaak om ervoor te zorgen dat stoffen die niet thuishoren in het water er ook niet terecht zullen komen, om zo ook de druk op waterbronnen te verminderen.


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles