European Media Partner

Groen bouwen aan de toekomst

De mens is te gast in de natuur. Willen we lang op de planeet blijven leven in goede conditie, dan is het zaak daar nu rekening mee te gaan houden. Onder andere door duurzame gebouwen te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat we geen afval achterlaten. 

Volgens Henk Jansma, manager building bij DWA, zou dat de grondreden moeten zijn om duurzaam te bouwen. Daarnaast is er de druk van andere factoren, zoals de wettelijke bepalingen van overheid, waarbij de CO2-uitstoot moet worden verminderd en alle huizen in 2050 van het aardgas af moeten zijn, aldus Joost Verheus, projectcoördinator bij Rijnboutt. 


Nieuwbouw moet duurzaam zijn

Het is duidelijk dat nieuwbouw zo energiezuinig mogelijk moet zijn en voor oplossingen moet zorgen die een geringe impact op ons milieu hebben. Van het eerste pennenstreepje tot het hout op de gevel, alles doen architecten en de projectontwikkelaars eraan om te zorgen voor betere leefomstandigheden, aldus Joost. “Wij geven de stad vorm en het is onze taak om deze ook beter achter te laten.” Warmte- en koudeopslag zie je al heel veel, gaat Henk verder. “Waarbij in de zomer warmte wordt opgeslagen voor de wintermaanden en in de winter kou voor de zomermaanden. Installaties worden geminimaliseerd en het wordt steeds meer en meer geaccepteerd dat een gebouw niet volledig koud of warm hoeft te zijn, maar dat het op een warme dag ook goed is als de temperatuur in het gebouw hoger is dan normaal gesproken.” 


Biodiversiteit 

“Wat het laatste half jaar enorm populair is geworden is het fenomeen natuur in de bouwkunde.” En alles begint met het licht in het ontwerp, aldus Henk. “Zodra dat goed zit, heb je te maken met minder zonnestraling, meer gebruik van daglicht en minder van kunstlicht. Naast de aandacht voor de circulariteit is er ook aandacht voor biodiversiteit. We kunnen ontzettend veel leren van ons natuurlijke habitat en ik zou dan ook graag biologen willen introduceren in de bouwsector. Biologen denken namelijk na over de hele cycli van seizoenen en kijken naar de groei en sterfte in de natuur. Wij zetten heel statisch een gebouw neer en dat is eigenlijk heel gek.” En denk aan groenontwikkeling, het opvangen van regenwater en een integraal plan voor de omgeving, gaat Joost verder. “Wanneer ook wordt gekeken naar de bouw met oog voor de natuur dan is dat een hele waardevolle investering voor onze duurzame toekomst.”


Digitalisering  

Naast duurzaamheid is er ook nog een andere trend belangrijk voor de bouw, namelijk de digitalisering, volgens Henk. “Dit staat niet haaks op de duurzaamheidstrend, maar  is net zo relevant. Wanneer een gebouwbezetting op vrijdagmiddag heel laag is zouden de lichten bijvoorbeeld op de eerste tot en met de twaalfde verdieping uitgeschakeld kunnen worden. Ten slotte, zal het ook mogelijk moeten zijn om kabelarme gebouwen te ontwikkelen. Inzetten om draadloze communicatie beperkt veel kabels in de laatste 10 meter. Deze ontwikkeling breekt nu nog niet echt door. Nu is veel apparatuur nog gebaseerd op een voeding van 230Vac. Dat aanbod moet migreren Daarvoor is harmonisatie in spanningen en adapters nodig. Ik hoop dat in de (nabije) toekomst deze ontwikkeling door gaat zetten.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles