European Media Partner

Een auto delen? Yes, please!

Autodelen wordt steeds populairder. Niet alleen omdat het makkelijk en voordelig is voor gebruikers, maar ook omdat het bijdraagt aan het milieu.

De zakenman pakt ‘s ochtends een deelauto naar zijn afspraak, zijn gepensioneerde buurman gaat die middag met dezelfde auto boodschappen doen en ’s avonds huurt een jonge vrouw de auto om haar vriendin te bezoeken. Autodelen of carsharing, het systeem waarbij meerdere personen gezamenlijk van een auto of wagenpark gebruik maken, is voordelig voor iedereen die per jaar minder dan tienduizend kilometer rijdt. En dat niet alleen; autodelen maakt efficiënt gebruik van de beperkte ruimte in drukke steden en draagt bij aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Win-win.


Agenda Autodelen

Het Amsterdamse college van B&W ziet het belang van leidend blijven op het gebied van deelauto’s. Afgelopen januari is ingestemd met de Agenda Autodelen. Hierin zijn maatregelen opgenomen waardoor meer aanbieders van elektrische deelauto’s in de stad een vergunning kunnen krijgen, langere reisafstanden mogelijk worden gemaakt, een pilot met gedeelde parkeervergunningen kan worden uitgevoerd en toegewerkt kan worden naar een volledig uitstootvrije vloot van standplaatsgebonden deelauto’s. 


Carsharing; de mogelijkheden

Bij interesse in autodelen is het verstandig de verschillende vormen te bekijken. Bij ‘round-trip carsharing’ worden auto’s door een organisatie beheerd en vanaf vaste parkeerplaatsen aan particulieren of bedrijven verhuurd. Wanneer iemand slechts van A naar B wil komen, kan gebruik gemaakt worden van ‘one-way carsharing’. De auto mag dan op een andere plek worden achtergelaten. Particulieren kunnen ook auto’s van andere particulieren huren door middel van ‘peer-to-peer sharing’. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en de verzekering en betalingen worden dan wel gefaciliteerd door organisaties. Airport carsharing valt onder peer-to-peer sharing; een auto wordt dan verhuurd vanaf Schiphol terwijl de eigenaar op reis is. Tot slot kan een besloten kring particulieren besluiten een auto te delen; we spreken dan van ‘particulier autodelen’.


Wikken en wegen 

Iedere vorm van autodelen heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kijk per vorm naar de kosten, het gemak en het aanbod om een persoonlijke voorkeur te bepalen. Meestal is huren van particulieren goedkoper dan van een organisatie. De kosten liggen bij one-way carsharing echter vaak nog lager, omdat je alleen betaalt voor de minuten dat je daadwerkelijk in de auto rijdt. Bij peer-to-peer carsharing is er ten opzichte van een organisatie minder eenduidigheid in de kosten.


Geef je gemak prioriteit?

Wat gemak betreft staan round-trip en one-way carsharing bovenaan. Je kunt meestal direct naar de gehuurde auto toe en deze met een code, lock of app openen. Bij auto’s van particulieren moet daarentegen voor de reservering en overdracht van de sleutel altijd contact zijn met de particuliere verhuurder of, in het geval van particulier delen, met de mede-eigenaren van de auto.


Hoe zit het met aanbod?

Het voordeel van peer-to-peer sharing ten opzichte van round-trip en one-way carsharing is dat je kunt kiezen uit een groot aanbod van verschillende typen auto’s. Daar tegenover staat dat de beschikbaarheid van auto’s minder constant is, omdat verhuurders makkelijk auto’s kunnen verwijderen of toevoegen. Bij particulier delen staat er maar één auto ter beschikking, dus zullen daar duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden.


Universitair onderzoek

Een onderzoek van de Universiteit van Californië – Berkeley naar one-way carsharing, versterkt het enthousiasme over autodelen. Samengevat zijn de belangrijkste conclusies dat deelauto’s het fileprobleem verminderen en de parkeerduur op waardevolle parkeerplaatsen verkorten. Ook verbetert het rijden met zuinige, emissiearme deelauto’s de luchtkwaliteit in steden. Goed nieuws voor Nederland, want de meeste deelauto’s zijn nieuwer, kleiner en zuiniger dan het gemiddelde Nederlandse wagenpark.

Delen

Journalist

Nadine Fischer

Related articles