European Media Partner

Écht verduurzamen doen we samen

Nederland streeft naar het versnellen van de energietransitie. Dit kan alleen door het toegankelijk en betaalbaar maken van duurzaamheid voor iedereen. “Om daar écht serieuze stappen in te zetten, is lokale opwek zonder winstoogmerk onmisbaar”, aldus André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. 


Zo investeren zij hun verdiende geld in nieuwe duurzaamheidsprojecten en het verlagen van de energietarieven. “Zo’n aanpak verandert de manier waarop we met energie omgaan compleet. Het geeft het eigenaarschap terug aan de burger. Hoe meer deelnemers, hoe betaalbaarder de energie en hoe groter de stimulatie van de lokale economie en verduurzaming.” Met behulp van duurzame bronnen als zonnepanelen en windmolens wordt in de directe omgeving door lokale coöperaties energie opgewekt en geleverd aan inwoners en bedrijven in de regio. “De kracht zit hem in de lokale samenwerkingen. We kunnen met elkaar de markt veranderen en energie honderd procent duurzaam én goedkoop maken.”

Delen

Journalist

Nadine Fischer

Related articles